کمترین: 
1905.39
بیشترین: 
1905.39
قیمت تقلبی: 
1905.39
زمان: 
6/5 16:16
قیمت Amazon.com امروز 5 شهریور 1397
قیمت Amazon.comدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 1905.39 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 16:16","price":1905.39}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399