کمترین: 
6692.3
بیشترین: 
6727
قیمت تقلبی: 
6692.3
زمان: 
6/5 18:08
قیمت Bitcoin امروز 5 شهریور 1397
قیمت Bitcoinدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 6692.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 16:16","price":6727},{"date":"1397/06/05 17:08","price":6716.1},{"date":"1397/06/05 18:08","price":6692.3}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399