کمترین: 
20
بیشترین: 
22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22
زمان: 
6/5 18:10
قیمت درام ارمنستان امروز 5 شهریور 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 5 شهریور 1397 , 22 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 12:20","price":21},{"date":"1397/06/05 12:30","price":20},{"date":"1397/06/05 12:50","price":21},{"date":"1397/06/05 13:10","price":20},{"date":"1397/06/05 13:50","price":21},{"date":"1397/06/05 18:10","price":22}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399