کمترین: 
8.7
بیشترین: 
8.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8.8
زمان: 
6/5 17:50
قیمت دینار عراق امروز 5 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 8.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 11:50","price":8.8},{"date":"1397/06/05 12:00","price":8.7},{"date":"1397/06/05 12:20","price":8.8},{"date":"1397/06/05 12:30","price":8.7},{"date":"1397/06/05 12:50","price":8.8},{"date":"1397/06/05 13:10","price":8.7},{"date":"1397/06/05 13:50","price":8.8},{"date":"1397/06/05 16:10","price":8.9},{"date":"1397/06/05 16:20","price":8.8},{"date":"1397/06/05 16:30","price":8.9},{"date":"1397/06/05 17:50","price":8.8}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399