کمترین: 
1744000
بیشترین: 
1784000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1774000
زمان: 
6/5 18:54
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 5 شهریور 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 1774000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 11:42","price":1744000},{"date":"1397/06/05 12:12","price":1754000},{"date":"1397/06/05 16:00","price":1764000},{"date":"1397/06/05 16:12","price":1774000},{"date":"1397/06/05 17:12","price":1784000},{"date":"1397/06/05 18:54","price":1774000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398