کمترین: 
1740000
بیشترین: 
1780000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1770000
زمان: 
6/5 18:54
قیمت نیم سکه امروز 5 شهریور 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 1770000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 11:42","price":1740000},{"date":"1397/06/05 12:12","price":1750000},{"date":"1397/06/05 16:00","price":1760000},{"date":"1397/06/05 16:12","price":1770000},{"date":"1397/06/05 17:12","price":1780000},{"date":"1397/06/05 18:54","price":1770000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398