کمترین: 
157
بیشترین: 
160
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
159
زمان: 
6/5 19:30
قیمت روبل روسیه امروز 5 شهریور 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 159 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 11:30","price":158},{"date":"1397/06/05 11:50","price":157},{"date":"1397/06/05 14:00","price":158},{"date":"1397/06/05 15:50","price":159},{"date":"1397/06/05 16:30","price":160},{"date":"1397/06/05 17:50","price":159},{"date":"1397/06/05 18:20","price":158},{"date":"1397/06/05 19:10","price":159},{"date":"1397/06/05 19:20","price":158},{"date":"1397/06/05 19:30","price":159}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398