کمترین: 
85
بیشترین: 
87
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
86
زمان: 
6/5 21:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 5 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 5 شهریور 1397 , 86 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 11:30","price":86},{"date":"1397/06/05 12:00","price":85},{"date":"1397/06/05 12:10","price":86},{"date":"1397/06/05 15:50","price":87},{"date":"1397/06/05 17:50","price":86},{"date":"1397/06/05 20:30","price":87},{"date":"1397/06/05 21:00","price":86}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399