پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
292300
بیشترین: 
301400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
300100
زمان: 
6/5 22:45
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 5 شهریور 1397
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 5 شهریور 1397 , 300100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 11:30","price":292700},{"date":"1397/06/05 11:40","price":292500},{"date":"1397/06/05 11:45","price":292300},{"date":"1397/06/05 11:50","price":292600},{"date":"1397/06/05 11:55","price":293400},{"date":"1397/06/05 12:00","price":292900},{"date":"1397/06/05 12:05","price":293800},{"date":"1397/06/05 12:15","price":293600},{"date":"1397/06/05 12:20","price":294100},{"date":"1397/06/05 12:25","price":294300},{"date":"1397/06/05 12:30","price":294500},{"date":"1397/06/05 12:40","price":295400},{"date":"1397/06/05 12:45","price":295900},{"date":"1397/06/05 12:50","price":295400},{"date":"1397/06/05 12:55","price":294500},{"date":"1397/06/05 13:00","price":294800},{"date":"1397/06/05 13:15","price":294300},{"date":"1397/06/05 13:20","price":294500},{"date":"1397/06/05 13:25","price":295200},{"date":"1397/06/05 13:30","price":295700},{"date":"1397/06/05 13:40","price":295200},{"date":"1397/06/05 13:45","price":295400},{"date":"1397/06/05 13:55","price":295900},{"date":"1397/06/05 14:10","price":295800},{"date":"1397/06/05 14:15","price":296400},{"date":"1397/06/05 14:20","price":296600},{"date":"1397/06/05 14:30","price":295700},{"date":"1397/06/05 14:40","price":296100},{"date":"1397/06/05 14:45","price":296600},{"date":"1397/06/05 14:50","price":297000},{"date":"1397/06/05 14:55","price":296600},{"date":"1397/06/05 15:00","price":296100},{"date":"1397/06/05 15:10","price":297500},{"date":"1397/06/05 15:15","price":297300},{"date":"1397/06/05 15:25","price":297900},{"date":"1397/06/05 15:40","price":297500},{"date":"1397/06/05 15:45","price":297700},{"date":"1397/06/05 15:50","price":298200},{"date":"1397/06/05 15:55","price":298400},{"date":"1397/06/05 16:00","price":298600},{"date":"1397/06/05 16:05","price":298900},{"date":"1397/06/05 16:10","price":299100},{"date":"1397/06/05 16:15","price":299300},{"date":"1397/06/05 16:20","price":299800},{"date":"1397/06/05 16:25","price":299300},{"date":"1397/06/05 16:40","price":300000},{"date":"1397/06/05 16:50","price":300500},{"date":"1397/06/05 16:55","price":300700},{"date":"1397/06/05 17:00","price":300900},{"date":"1397/06/05 17:05","price":301400},{"date":"1397/06/05 17:15","price":299500},{"date":"1397/06/05 17:25","price":299100},{"date":"1397/06/05 17:30","price":298900},{"date":"1397/06/05 17:40","price":297700},{"date":"1397/06/05 17:45","price":298600},{"date":"1397/06/05 17:50","price":299100},{"date":"1397/06/05 18:00","price":298600},{"date":"1397/06/05 18:05","price":298200},{"date":"1397/06/05 18:10","price":297900},{"date":"1397/06/05 18:15","price":297300},{"date":"1397/06/05 18:20","price":297500},{"date":"1397/06/05 18:25","price":298200},{"date":"1397/06/05 18:30","price":299100},{"date":"1397/06/05 18:45","price":298900},{"date":"1397/06/05 18:50","price":298400},{"date":"1397/06/05 19:05","price":298600},{"date":"1397/06/05 19:10","price":299100},{"date":"1397/06/05 19:15","price":299300},{"date":"1397/06/05 19:30","price":299500},{"date":"1397/06/05 19:55","price":299800},{"date":"1397/06/05 20:10","price":299900},{"date":"1397/06/05 20:15","price":300100},{"date":"1397/06/05 20:20","price":299500},{"date":"1397/06/05 20:25","price":299700},{"date":"1397/06/05 20:40","price":299900},{"date":"1397/06/05 20:45","price":300100},{"date":"1397/06/05 20:50","price":299800},{"date":"1397/06/05 21:00","price":300200},{"date":"1397/06/05 21:05","price":300000},{"date":"1397/06/05 21:10","price":299500},{"date":"1397/06/05 22:10","price":299700},{"date":"1397/06/05 22:45","price":300100}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398