کمترین: 
3442000
بیشترین: 
3551000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3531000
زمان: 
6/5 19:06
قیمت سکه بهار آزادی امروز 5 شهریور 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 3531000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 11:24","price":3442000},{"date":"1397/06/05 11:36","price":3447000},{"date":"1397/06/05 11:42","price":3451000},{"date":"1397/06/05 12:42","price":3461000},{"date":"1397/06/05 13:00","price":3471000},{"date":"1397/06/05 16:00","price":3501000},{"date":"1397/06/05 16:42","price":3523000},{"date":"1397/06/05 16:48","price":3526000},{"date":"1397/06/05 17:12","price":3551000},{"date":"1397/06/05 19:06","price":3531000}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398