پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1706900
بیشترین: 
1763900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1754200
زمان: 
6/5 21:10
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 5 شهریور 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 1754200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 11:15","price":1706900},{"date":"1397/06/05 11:25","price":1709100},{"date":"1397/06/05 11:30","price":1710000},{"date":"1397/06/05 11:40","price":1716600},{"date":"1397/06/05 11:45","price":1713600},{"date":"1397/06/05 11:50","price":1716600},{"date":"1397/06/05 11:55","price":1715800},{"date":"1397/06/05 12:00","price":1722400},{"date":"1397/06/05 12:10","price":1729500},{"date":"1397/06/05 12:15","price":1727700},{"date":"1397/06/05 12:25","price":1722800},{"date":"1397/06/05 12:30","price":1725500},{"date":"1397/06/05 12:40","price":1729900},{"date":"1397/06/05 12:45","price":1729000},{"date":"1397/06/05 12:50","price":1726400},{"date":"1397/06/05 12:55","price":1725500},{"date":"1397/06/05 13:00","price":1726800},{"date":"1397/06/05 13:05","price":1723300},{"date":"1397/06/05 13:10","price":1725900},{"date":"1397/06/05 13:15","price":1725000},{"date":"1397/06/05 13:20","price":1724600},{"date":"1397/06/05 13:25","price":1723700},{"date":"1397/06/05 13:30","price":1724600},{"date":"1397/06/05 13:40","price":1725500},{"date":"1397/06/05 13:45","price":1726800},{"date":"1397/06/05 13:50","price":1725900},{"date":"1397/06/05 13:55","price":1727700},{"date":"1397/06/05 14:05","price":1722400},{"date":"1397/06/05 14:10","price":1725900},{"date":"1397/06/05 14:15","price":1732100},{"date":"1397/06/05 14:20","price":1733900},{"date":"1397/06/05 14:25","price":1733400},{"date":"1397/06/05 14:40","price":1733000},{"date":"1397/06/05 14:50","price":1732100},{"date":"1397/06/05 14:55","price":1731200},{"date":"1397/06/05 15:05","price":1733000},{"date":"1397/06/05 15:10","price":1733400},{"date":"1397/06/05 15:15","price":1734300},{"date":"1397/06/05 15:20","price":1733400},{"date":"1397/06/05 15:30","price":1740900},{"date":"1397/06/05 15:40","price":1742700},{"date":"1397/06/05 15:45","price":1740900},{"date":"1397/06/05 15:50","price":1743600},{"date":"1397/06/05 15:55","price":1746700},{"date":"1397/06/05 16:00","price":1747600},{"date":"1397/06/05 16:05","price":1745800},{"date":"1397/06/05 16:10","price":1747600},{"date":"1397/06/05 16:15","price":1748400},{"date":"1397/06/05 16:20","price":1751100},{"date":"1397/06/05 16:25","price":1752400},{"date":"1397/06/05 16:30","price":1757700},{"date":"1397/06/05 16:40","price":1763900},{"date":"1397/06/05 16:45","price":1759900},{"date":"1397/06/05 16:50","price":1751100},{"date":"1397/06/05 16:55","price":1757700},{"date":"1397/06/05 17:00","price":1759900},{"date":"1397/06/05 17:15","price":1754200},{"date":"1397/06/05 17:20","price":1746700},{"date":"1397/06/05 17:25","price":1747600},{"date":"1397/06/05 17:30","price":1744500},{"date":"1397/06/05 17:40","price":1746200},{"date":"1397/06/05 17:45","price":1743600},{"date":"1397/06/05 17:55","price":1744500},{"date":"1397/06/05 18:05","price":1738700},{"date":"1397/06/05 18:20","price":1737800},{"date":"1397/06/05 18:25","price":1740100},{"date":"1397/06/05 18:30","price":1738700},{"date":"1397/06/05 18:40","price":1742300},{"date":"1397/06/05 18:50","price":1744000},{"date":"1397/06/05 18:55","price":1743100},{"date":"1397/06/05 19:00","price":1743600},{"date":"1397/06/05 19:05","price":1745400},{"date":"1397/06/05 19:15","price":1748400},{"date":"1397/06/05 19:20","price":1749800},{"date":"1397/06/05 19:25","price":1748900},{"date":"1397/06/05 19:30","price":1753300},{"date":"1397/06/05 19:40","price":1751500},{"date":"1397/06/05 19:45","price":1752000},{"date":"1397/06/05 19:55","price":1752400},{"date":"1397/06/05 20:00","price":1754200},{"date":"1397/06/05 20:05","price":1755500},{"date":"1397/06/05 20:10","price":1748900},{"date":"1397/06/05 20:15","price":1750200},{"date":"1397/06/05 20:20","price":1752400},{"date":"1397/06/05 20:25","price":1751500},{"date":"1397/06/05 20:30","price":1753300},{"date":"1397/06/05 20:45","price":1751100},{"date":"1397/06/05 20:50","price":1750700},{"date":"1397/06/05 20:55","price":1748900},{"date":"1397/06/05 21:00","price":1749800},{"date":"1397/06/05 21:05","price":1751100},{"date":"1397/06/05 21:10","price":1754200}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398