کمترین: 
140264
بیشترین: 
140406
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
140309.0
زمان: 
6/5 13:50
قیمت شاخص بورس امروز 5 شهریور 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 140309.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 10:50","price":140264.0},{"date":"1397/06/05 11:00","price":140406.0},{"date":"1397/06/05 13:50","price":140309.0}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399