پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1712
بیشترین: 
1760
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1746
زمان: 
6/5 21:20
قیمت لیر ترکیه امروز 5 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 1746 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 10:30","price":1760},{"date":"1397/06/05 11:00","price":1753},{"date":"1397/06/05 11:10","price":1745},{"date":"1397/06/05 11:20","price":1728},{"date":"1397/06/05 11:30","price":1747},{"date":"1397/06/05 11:50","price":1729},{"date":"1397/06/05 12:00","price":1736},{"date":"1397/06/05 12:10","price":1740},{"date":"1397/06/05 12:20","price":1748},{"date":"1397/06/05 12:30","price":1733},{"date":"1397/06/05 12:50","price":1738},{"date":"1397/06/05 13:00","price":1742},{"date":"1397/06/05 13:10","price":1737},{"date":"1397/06/05 13:30","price":1735},{"date":"1397/06/05 13:50","price":1733},{"date":"1397/06/05 14:00","price":1736},{"date":"1397/06/05 14:10","price":1729},{"date":"1397/06/05 14:20","price":1736},{"date":"1397/06/05 14:50","price":1726},{"date":"1397/06/05 15:00","price":1727},{"date":"1397/06/05 15:10","price":1723},{"date":"1397/06/05 15:20","price":1726},{"date":"1397/06/05 15:30","price":1719},{"date":"1397/06/05 15:50","price":1712},{"date":"1397/06/05 16:00","price":1729},{"date":"1397/06/05 16:10","price":1722},{"date":"1397/06/05 16:20","price":1730},{"date":"1397/06/05 16:30","price":1745},{"date":"1397/06/05 16:50","price":1751},{"date":"1397/06/05 17:00","price":1744},{"date":"1397/06/05 17:20","price":1740},{"date":"1397/06/05 17:30","price":1743},{"date":"1397/06/05 17:50","price":1747},{"date":"1397/06/05 18:10","price":1751},{"date":"1397/06/05 18:20","price":1742},{"date":"1397/06/05 18:30","price":1734},{"date":"1397/06/05 18:50","price":1743},{"date":"1397/06/05 19:00","price":1741},{"date":"1397/06/05 19:10","price":1736},{"date":"1397/06/05 19:20","price":1738},{"date":"1397/06/05 19:30","price":1749},{"date":"1397/06/05 19:50","price":1756},{"date":"1397/06/05 20:00","price":1754},{"date":"1397/06/05 20:10","price":1756},{"date":"1397/06/05 20:20","price":1750},{"date":"1397/06/05 20:30","price":1753},{"date":"1397/06/05 20:50","price":1752},{"date":"1397/06/05 21:00","price":1751},{"date":"1397/06/05 21:10","price":1748},{"date":"1397/06/05 21:20","price":1746}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398