کمترین: 
1341
بیشترین: 
1377
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1365
زمان: 
6/5 21:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 5 شهریور 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 1365 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 10:20","price":1342},{"date":"1397/06/05 10:30","price":1341},{"date":"1397/06/05 11:00","price":1342},{"date":"1397/06/05 11:10","price":1343},{"date":"1397/06/05 11:30","price":1352},{"date":"1397/06/05 12:00","price":1348},{"date":"1397/06/05 12:10","price":1351},{"date":"1397/06/05 12:20","price":1353},{"date":"1397/06/05 12:30","price":1351},{"date":"1397/06/05 12:50","price":1355},{"date":"1397/06/05 13:10","price":1350},{"date":"1397/06/05 13:20","price":1352},{"date":"1397/06/05 13:50","price":1354},{"date":"1397/06/05 14:00","price":1356},{"date":"1397/06/05 14:20","price":1358},{"date":"1397/06/05 15:00","price":1359},{"date":"1397/06/05 15:20","price":1361},{"date":"1397/06/05 15:30","price":1360},{"date":"1397/06/05 15:50","price":1366},{"date":"1397/06/05 16:00","price":1367},{"date":"1397/06/05 16:10","price":1368},{"date":"1397/06/05 16:20","price":1367},{"date":"1397/06/05 16:30","price":1373},{"date":"1397/06/05 16:50","price":1377},{"date":"1397/06/05 17:00","price":1372},{"date":"1397/06/05 17:20","price":1369},{"date":"1397/06/05 17:30","price":1368},{"date":"1397/06/05 17:50","price":1365},{"date":"1397/06/05 18:00","price":1361},{"date":"1397/06/05 18:10","price":1360},{"date":"1397/06/05 18:20","price":1358},{"date":"1397/06/05 18:30","price":1356},{"date":"1397/06/05 18:50","price":1358},{"date":"1397/06/05 19:00","price":1357},{"date":"1397/06/05 19:10","price":1358},{"date":"1397/06/05 19:30","price":1362},{"date":"1397/06/05 19:50","price":1365},{"date":"1397/06/05 20:00","price":1364},{"date":"1397/06/05 20:30","price":1367},{"date":"1397/06/05 21:00","price":1364},{"date":"1397/06/05 21:10","price":1363},{"date":"1397/06/05 21:20","price":1365}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399