کمترین: 
150
بیشترین: 
154
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
153
زمان: 
6/5 19:50
قیمت روپیه هند امروز 5 شهریور 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 5 شهریور 1397 , 153 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 10:20","price":150},{"date":"1397/06/05 11:30","price":151},{"date":"1397/06/05 14:00","price":152},{"date":"1397/06/05 14:30","price":151},{"date":"1397/06/05 14:50","price":152},{"date":"1397/06/05 16:00","price":153},{"date":"1397/06/05 16:50","price":154},{"date":"1397/06/05 17:00","price":153},{"date":"1397/06/05 18:00","price":152},{"date":"1397/06/05 19:50","price":153}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399