پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
27259
بیشترین: 
28334
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
28161
زمان: 
6/5 21:20
قیمت دینار بحرین امروز 5 شهریور 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 5 شهریور 1397 , 28161 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 10:20","price":27275},{"date":"1397/06/05 10:30","price":27259},{"date":"1397/06/05 10:50","price":27262},{"date":"1397/06/05 11:00","price":27278},{"date":"1397/06/05 11:10","price":27333},{"date":"1397/06/05 11:20","price":27369},{"date":"1397/06/05 11:30","price":27585},{"date":"1397/06/05 11:50","price":27595},{"date":"1397/06/05 12:00","price":27509},{"date":"1397/06/05 12:10","price":27602},{"date":"1397/06/05 12:20","price":27642},{"date":"1397/06/05 12:30","price":27631},{"date":"1397/06/05 12:50","price":27728},{"date":"1397/06/05 13:00","price":27733},{"date":"1397/06/05 13:10","price":27629},{"date":"1397/06/05 13:20","price":27697},{"date":"1397/06/05 13:50","price":27738},{"date":"1397/06/05 14:00","price":27839},{"date":"1397/06/05 14:10","price":27795},{"date":"1397/06/05 14:20","price":27938},{"date":"1397/06/05 14:30","price":27872},{"date":"1397/06/05 14:50","price":27849},{"date":"1397/06/05 15:00","price":27893},{"date":"1397/06/05 15:10","price":27906},{"date":"1397/06/05 15:20","price":27948},{"date":"1397/06/05 15:30","price":27936},{"date":"1397/06/05 15:50","price":28077},{"date":"1397/06/05 16:00","price":28087},{"date":"1397/06/05 16:10","price":28141},{"date":"1397/06/05 16:20","price":28104},{"date":"1397/06/05 16:30","price":28238},{"date":"1397/06/05 16:50","price":28334},{"date":"1397/06/05 17:00","price":28231},{"date":"1397/06/05 17:20","price":28197},{"date":"1397/06/05 17:30","price":28168},{"date":"1397/06/05 17:50","price":28108},{"date":"1397/06/05 18:00","price":28040},{"date":"1397/06/05 18:10","price":28014},{"date":"1397/06/05 18:20","price":27967},{"date":"1397/06/05 18:30","price":27947},{"date":"1397/06/05 18:50","price":27987},{"date":"1397/06/05 19:00","price":27969},{"date":"1397/06/05 19:10","price":27995},{"date":"1397/06/05 19:20","price":27993},{"date":"1397/06/05 19:30","price":28071},{"date":"1397/06/05 19:50","price":28140},{"date":"1397/06/05 20:00","price":28131},{"date":"1397/06/05 20:10","price":28136},{"date":"1397/06/05 20:20","price":28137},{"date":"1397/06/05 20:30","price":28195},{"date":"1397/06/05 20:50","price":28198},{"date":"1397/06/05 21:00","price":28145},{"date":"1397/06/05 21:10","price":28116},{"date":"1397/06/05 21:20","price":28161}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398