پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
34876
بیشترین: 
35864
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
35539
زمان: 
6/5 21:20
قیمت دینار کویت امروز 5 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 35539 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 10:20","price":34896},{"date":"1397/06/05 10:30","price":34876},{"date":"1397/06/05 10:50","price":34880},{"date":"1397/06/05 11:00","price":34917},{"date":"1397/06/05 11:10","price":34937},{"date":"1397/06/05 11:20","price":34932},{"date":"1397/06/05 11:30","price":35164},{"date":"1397/06/05 11:50","price":35176},{"date":"1397/06/05 12:00","price":35068},{"date":"1397/06/05 12:10","price":35147},{"date":"1397/06/05 12:20","price":35197},{"date":"1397/06/05 12:30","price":35147},{"date":"1397/06/05 12:50","price":35236},{"date":"1397/06/05 13:00","price":35242},{"date":"1397/06/05 13:10","price":35112},{"date":"1397/06/05 13:20","price":35168},{"date":"1397/06/05 13:50","price":35246},{"date":"1397/06/05 14:00","price":35302},{"date":"1397/06/05 14:10","price":35304},{"date":"1397/06/05 14:20","price":35370},{"date":"1397/06/05 14:30","price":35377},{"date":"1397/06/05 14:50","price":35347},{"date":"1397/06/05 15:00","price":35367},{"date":"1397/06/05 15:10","price":35384},{"date":"1397/06/05 15:20","price":35438},{"date":"1397/06/05 15:30","price":35401},{"date":"1397/06/05 15:50","price":35560},{"date":"1397/06/05 16:00","price":35572},{"date":"1397/06/05 16:10","price":35621},{"date":"1397/06/05 16:20","price":35575},{"date":"1397/06/05 16:30","price":35758},{"date":"1397/06/05 16:50","price":35864},{"date":"1397/06/05 17:00","price":35706},{"date":"1397/06/05 17:20","price":35650},{"date":"1397/06/05 17:30","price":35614},{"date":"1397/06/05 17:50","price":35524},{"date":"1397/06/05 18:00","price":35450},{"date":"1397/06/05 18:10","price":35416},{"date":"1397/06/05 18:20","price":35355},{"date":"1397/06/05 18:30","price":35318},{"date":"1397/06/05 18:50","price":35360},{"date":"1397/06/05 19:00","price":35333},{"date":"1397/06/05 19:10","price":35366},{"date":"1397/06/05 19:20","price":35362},{"date":"1397/06/05 19:30","price":35454},{"date":"1397/06/05 19:50","price":35534},{"date":"1397/06/05 20:00","price":35514},{"date":"1397/06/05 20:10","price":35520},{"date":"1397/06/05 20:20","price":35516},{"date":"1397/06/05 20:30","price":35589},{"date":"1397/06/05 20:50","price":35586},{"date":"1397/06/05 21:00","price":35519},{"date":"1397/06/05 21:10","price":35483},{"date":"1397/06/05 21:20","price":35539}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398