پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
10705
بیشترین: 
11006
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10942
زمان: 
6/5 21:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 5 شهریور 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 10942 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 10:20","price":10712},{"date":"1397/06/05 10:30","price":10705},{"date":"1397/06/05 10:50","price":10708},{"date":"1397/06/05 11:00","price":10710},{"date":"1397/06/05 11:10","price":10711},{"date":"1397/06/05 11:20","price":10714},{"date":"1397/06/05 11:30","price":10784},{"date":"1397/06/05 11:50","price":10793},{"date":"1397/06/05 12:00","price":10759},{"date":"1397/06/05 12:10","price":10782},{"date":"1397/06/05 12:20","price":10800},{"date":"1397/06/05 12:30","price":10786},{"date":"1397/06/05 12:50","price":10814},{"date":"1397/06/05 13:00","price":10817},{"date":"1397/06/05 13:10","price":10779},{"date":"1397/06/05 13:20","price":10797},{"date":"1397/06/05 13:30","price":10800},{"date":"1397/06/05 13:50","price":10810},{"date":"1397/06/05 14:00","price":10846},{"date":"1397/06/05 14:10","price":10830},{"date":"1397/06/05 14:20","price":10879},{"date":"1397/06/05 14:30","price":10851},{"date":"1397/06/05 14:50","price":10839},{"date":"1397/06/05 15:00","price":10853},{"date":"1397/06/05 15:20","price":10872},{"date":"1397/06/05 15:30","price":10858},{"date":"1397/06/05 15:50","price":10909},{"date":"1397/06/05 16:00","price":10914},{"date":"1397/06/05 16:10","price":10933},{"date":"1397/06/05 16:20","price":10917},{"date":"1397/06/05 16:30","price":10969},{"date":"1397/06/05 16:50","price":11006},{"date":"1397/06/05 17:00","price":10966},{"date":"1397/06/05 17:20","price":10946},{"date":"1397/06/05 17:30","price":10934},{"date":"1397/06/05 17:50","price":10911},{"date":"1397/06/05 18:00","price":10882},{"date":"1397/06/05 18:10","price":10875},{"date":"1397/06/05 18:20","price":10863},{"date":"1397/06/05 18:30","price":10850},{"date":"1397/06/05 18:50","price":10858},{"date":"1397/06/05 19:00","price":10852},{"date":"1397/06/05 19:10","price":10872},{"date":"1397/06/05 19:20","price":10870},{"date":"1397/06/05 19:30","price":10902},{"date":"1397/06/05 19:50","price":10930},{"date":"1397/06/05 20:00","price":10923},{"date":"1397/06/05 20:10","price":10926},{"date":"1397/06/05 20:20","price":10928},{"date":"1397/06/05 20:30","price":10948},{"date":"1397/06/05 20:50","price":10946},{"date":"1397/06/05 21:00","price":10928},{"date":"1397/06/05 21:10","price":10919},{"date":"1397/06/05 21:20","price":10942}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398