کمترین: 
7043
بیشترین: 
7224
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7177
زمان: 
6/5 21:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 5 شهریور 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 5 شهریور 1397 , 7177 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 10:20","price":7049},{"date":"1397/06/05 10:30","price":7043},{"date":"1397/06/05 10:50","price":7045},{"date":"1397/06/05 11:00","price":7047},{"date":"1397/06/05 11:10","price":7045},{"date":"1397/06/05 11:20","price":7047},{"date":"1397/06/05 11:30","price":7090},{"date":"1397/06/05 11:50","price":7091},{"date":"1397/06/05 12:00","price":7070},{"date":"1397/06/05 12:10","price":7082},{"date":"1397/06/05 12:20","price":7095},{"date":"1397/06/05 12:30","price":7085},{"date":"1397/06/05 12:50","price":7103},{"date":"1397/06/05 13:00","price":7102},{"date":"1397/06/05 13:10","price":7079},{"date":"1397/06/05 13:20","price":7089},{"date":"1397/06/05 13:30","price":7088},{"date":"1397/06/05 13:50","price":7094},{"date":"1397/06/05 14:00","price":7106},{"date":"1397/06/05 14:10","price":7103},{"date":"1397/06/05 14:20","price":7117},{"date":"1397/06/05 14:30","price":7118},{"date":"1397/06/05 14:50","price":7119},{"date":"1397/06/05 15:00","price":7120},{"date":"1397/06/05 15:10","price":7124},{"date":"1397/06/05 15:20","price":7134},{"date":"1397/06/05 15:30","price":7126},{"date":"1397/06/05 15:50","price":7159},{"date":"1397/06/05 16:00","price":7163},{"date":"1397/06/05 16:10","price":7175},{"date":"1397/06/05 16:20","price":7165},{"date":"1397/06/05 16:30","price":7200},{"date":"1397/06/05 16:50","price":7224},{"date":"1397/06/05 17:00","price":7196},{"date":"1397/06/05 17:20","price":7185},{"date":"1397/06/05 17:30","price":7177},{"date":"1397/06/05 17:50","price":7162},{"date":"1397/06/05 18:00","price":7144},{"date":"1397/06/05 18:10","price":7137},{"date":"1397/06/05 18:20","price":7129},{"date":"1397/06/05 18:30","price":7122},{"date":"1397/06/05 18:50","price":7129},{"date":"1397/06/05 19:00","price":7128},{"date":"1397/06/05 19:10","price":7138},{"date":"1397/06/05 19:20","price":7134},{"date":"1397/06/05 19:30","price":7153},{"date":"1397/06/05 19:50","price":7174},{"date":"1397/06/05 20:00","price":7170},{"date":"1397/06/05 20:10","price":7171},{"date":"1397/06/05 20:20","price":7170},{"date":"1397/06/05 20:30","price":7184},{"date":"1397/06/05 20:50","price":7180},{"date":"1397/06/05 21:00","price":7169},{"date":"1397/06/05 21:10","price":7164},{"date":"1397/06/05 21:20","price":7177}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399