پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
9489
بیشترین: 
9743
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9655
زمان: 
6/5 21:20
قیمت ین ژاپن امروز 5 شهریور 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 5 شهریور 1397 , 9655 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 10:20","price":9494},{"date":"1397/06/05 10:30","price":9489},{"date":"1397/06/05 10:50","price":9490},{"date":"1397/06/05 11:00","price":9495},{"date":"1397/06/05 11:10","price":9501},{"date":"1397/06/05 11:30","price":9564},{"date":"1397/06/05 11:50","price":9567},{"date":"1397/06/05 12:00","price":9537},{"date":"1397/06/05 12:10","price":9559},{"date":"1397/06/05 12:20","price":9573},{"date":"1397/06/05 12:30","price":9559},{"date":"1397/06/05 12:50","price":9573},{"date":"1397/06/05 13:00","price":9585},{"date":"1397/06/05 13:10","price":9539},{"date":"1397/06/05 13:20","price":9554},{"date":"1397/06/05 13:50","price":9568},{"date":"1397/06/05 14:00","price":9583},{"date":"1397/06/05 14:10","price":9580},{"date":"1397/06/05 14:20","price":9598},{"date":"1397/06/05 14:30","price":9600},{"date":"1397/06/05 14:50","price":9598},{"date":"1397/06/05 15:00","price":9601},{"date":"1397/06/05 15:10","price":9605},{"date":"1397/06/05 15:20","price":9620},{"date":"1397/06/05 15:30","price":9610},{"date":"1397/06/05 15:50","price":9653},{"date":"1397/06/05 16:00","price":9657},{"date":"1397/06/05 16:10","price":9670},{"date":"1397/06/05 16:20","price":9657},{"date":"1397/06/05 16:30","price":9703},{"date":"1397/06/05 16:50","price":9743},{"date":"1397/06/05 17:00","price":9703},{"date":"1397/06/05 17:20","price":9688},{"date":"1397/06/05 17:30","price":9678},{"date":"1397/06/05 17:50","price":9654},{"date":"1397/06/05 18:00","price":9630},{"date":"1397/06/05 18:10","price":9621},{"date":"1397/06/05 18:20","price":9605},{"date":"1397/06/05 18:30","price":9595},{"date":"1397/06/05 18:50","price":9606},{"date":"1397/06/05 19:00","price":9600},{"date":"1397/06/05 19:10","price":9609},{"date":"1397/06/05 19:20","price":9608},{"date":"1397/06/05 19:30","price":9632},{"date":"1397/06/05 19:50","price":9654},{"date":"1397/06/05 20:00","price":9648},{"date":"1397/06/05 20:10","price":9650},{"date":"1397/06/05 20:20","price":9638},{"date":"1397/06/05 20:30","price":9668},{"date":"1397/06/05 20:50","price":9667},{"date":"1397/06/05 21:00","price":9649},{"date":"1397/06/05 21:10","price":9639},{"date":"1397/06/05 21:20","price":9655}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398