پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
13536
بیشترین: 
13915
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13823
زمان: 
6/5 21:20
قیمت پوند امروز 5 شهریور 1397
قیمت پونددر تاریخ 5 شهریور 1397 , 13823 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 10:20","price":13544},{"date":"1397/06/05 10:30","price":13536},{"date":"1397/06/05 10:50","price":13540},{"date":"1397/06/05 11:10","price":13543},{"date":"1397/06/05 11:30","price":13632},{"date":"1397/06/05 12:00","price":13591},{"date":"1397/06/05 12:10","price":13622},{"date":"1397/06/05 12:20","price":13642},{"date":"1397/06/05 12:30","price":13627},{"date":"1397/06/05 12:50","price":13660},{"date":"1397/06/05 13:00","price":13659},{"date":"1397/06/05 13:10","price":13614},{"date":"1397/06/05 13:20","price":13635},{"date":"1397/06/05 13:30","price":13637},{"date":"1397/06/05 13:50","price":13652},{"date":"1397/06/05 14:00","price":13672},{"date":"1397/06/05 14:20","price":13697},{"date":"1397/06/05 14:30","price":13701},{"date":"1397/06/05 15:00","price":13703},{"date":"1397/06/05 15:10","price":13704},{"date":"1397/06/05 15:20","price":13727},{"date":"1397/06/05 15:30","price":13714},{"date":"1397/06/05 15:50","price":13778},{"date":"1397/06/05 16:00","price":13791},{"date":"1397/06/05 16:10","price":13815},{"date":"1397/06/05 16:20","price":13796},{"date":"1397/06/05 16:30","price":13861},{"date":"1397/06/05 16:50","price":13915},{"date":"1397/06/05 17:00","price":13866},{"date":"1397/06/05 17:20","price":13843},{"date":"1397/06/05 17:30","price":13835},{"date":"1397/06/05 17:50","price":13801},{"date":"1397/06/05 18:00","price":13764},{"date":"1397/06/05 18:10","price":13755},{"date":"1397/06/05 18:20","price":13737},{"date":"1397/06/05 18:30","price":13725},{"date":"1397/06/05 18:50","price":13728},{"date":"1397/06/05 19:00","price":13721},{"date":"1397/06/05 19:10","price":13747},{"date":"1397/06/05 19:20","price":13741},{"date":"1397/06/05 19:30","price":13778},{"date":"1397/06/05 19:50","price":13813},{"date":"1397/06/05 20:00","price":13798},{"date":"1397/06/05 20:10","price":13803},{"date":"1397/06/05 20:20","price":13802},{"date":"1397/06/05 20:30","price":13830},{"date":"1397/06/05 20:50","price":13826},{"date":"1397/06/05 21:00","price":13806},{"date":"1397/06/05 21:10","price":13800},{"date":"1397/06/05 21:20","price":13823}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398