پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
12238
بیشترین: 
12575
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12524
زمان: 
6/5 21:20
قیمت یورو امروز 5 شهریور 1397
قیمت یورودر تاریخ 5 شهریور 1397 , 12524 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 10:20","price":12245},{"date":"1397/06/05 10:30","price":12238},{"date":"1397/06/05 10:50","price":12241},{"date":"1397/06/05 11:10","price":12238},{"date":"1397/06/05 11:30","price":12320},{"date":"1397/06/05 11:50","price":12324},{"date":"1397/06/05 12:00","price":12288},{"date":"1397/06/05 12:10","price":12313},{"date":"1397/06/05 12:20","price":12332},{"date":"1397/06/05 12:30","price":12317},{"date":"1397/06/05 12:50","price":12346},{"date":"1397/06/05 13:00","price":12351},{"date":"1397/06/05 13:10","price":12310},{"date":"1397/06/05 13:20","price":12331},{"date":"1397/06/05 13:50","price":12345},{"date":"1397/06/05 14:00","price":12382},{"date":"1397/06/05 14:10","price":12367},{"date":"1397/06/05 14:20","price":12420},{"date":"1397/06/05 14:30","price":12392},{"date":"1397/06/05 14:50","price":12376},{"date":"1397/06/05 15:00","price":12393},{"date":"1397/06/05 15:20","price":12415},{"date":"1397/06/05 15:30","price":12398},{"date":"1397/06/05 15:50","price":12459},{"date":"1397/06/05 16:00","price":12468},{"date":"1397/06/05 16:10","price":12488},{"date":"1397/06/05 16:20","price":12469},{"date":"1397/06/05 16:30","price":12526},{"date":"1397/06/05 16:50","price":12575},{"date":"1397/06/05 17:00","price":12530},{"date":"1397/06/05 17:20","price":12513},{"date":"1397/06/05 17:30","price":12502},{"date":"1397/06/05 17:50","price":12471},{"date":"1397/06/05 18:00","price":12441},{"date":"1397/06/05 18:10","price":12433},{"date":"1397/06/05 18:20","price":12420},{"date":"1397/06/05 18:30","price":12411},{"date":"1397/06/05 18:50","price":12421},{"date":"1397/06/05 19:00","price":12416},{"date":"1397/06/05 19:10","price":12437},{"date":"1397/06/05 19:20","price":12433},{"date":"1397/06/05 19:30","price":12468},{"date":"1397/06/05 19:50","price":12509},{"date":"1397/06/05 20:00","price":12501},{"date":"1397/06/05 20:10","price":12502},{"date":"1397/06/05 20:20","price":12505},{"date":"1397/06/05 20:30","price":12528},{"date":"1397/06/05 20:50","price":12526},{"date":"1397/06/05 21:00","price":12506},{"date":"1397/06/05 21:10","price":12500},{"date":"1397/06/05 21:20","price":12524}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398