کمترین: 
10445
بیشترین: 
10770
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10710
زمان: 
6/5 21:10
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 5 شهریور 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 10710 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 10:20","price":10445},{"date":"1397/06/05 12:00","price":10475},{"date":"1397/06/05 13:20","price":10550},{"date":"1397/06/05 13:30","price":10555},{"date":"1397/06/05 13:50","price":10600},{"date":"1397/06/05 14:50","price":10620},{"date":"1397/06/05 15:00","price":10585},{"date":"1397/06/05 15:20","price":10615},{"date":"1397/06/05 15:50","price":10660},{"date":"1397/06/05 16:10","price":10670},{"date":"1397/06/05 16:20","price":10700},{"date":"1397/06/05 16:30","price":10575},{"date":"1397/06/05 16:50","price":10770},{"date":"1397/06/05 17:20","price":10730},{"date":"1397/06/05 17:50","price":10700},{"date":"1397/06/05 18:20","price":10680},{"date":"1397/06/05 19:20","price":10670},{"date":"1397/06/05 19:30","price":10690},{"date":"1397/06/05 21:10","price":10710}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399