پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1280000
بیشترین: 
1323000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1315000
زمان: 
6/5 21:10
قیمت مثقال طلا امروز 5 شهریور 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 5 شهریور 1397 , 1315000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 10:10","price":1280000},{"date":"1397/06/05 11:30","price":1285000},{"date":"1397/06/05 11:40","price":1284000},{"date":"1397/06/05 11:45","price":1283000},{"date":"1397/06/05 11:50","price":1285000},{"date":"1397/06/05 11:55","price":1288000},{"date":"1397/06/05 12:00","price":1286000},{"date":"1397/06/05 12:05","price":1290000},{"date":"1397/06/05 12:15","price":1289000},{"date":"1397/06/05 12:20","price":1291000},{"date":"1397/06/05 12:25","price":1292000},{"date":"1397/06/05 12:30","price":1294000},{"date":"1397/06/05 12:40","price":1297000},{"date":"1397/06/05 12:45","price":1299000},{"date":"1397/06/05 12:50","price":1297000},{"date":"1397/06/05 12:55","price":1293000},{"date":"1397/06/05 13:00","price":1295000},{"date":"1397/06/05 13:05","price":1294000},{"date":"1397/06/05 13:15","price":1292000},{"date":"1397/06/05 13:20","price":1294000},{"date":"1397/06/05 13:25","price":1296000},{"date":"1397/06/05 13:30","price":1298000},{"date":"1397/06/05 13:40","price":1296000},{"date":"1397/06/05 13:45","price":1297000},{"date":"1397/06/05 13:55","price":1299000},{"date":"1397/06/05 14:15","price":1301000},{"date":"1397/06/05 14:20","price":1302000},{"date":"1397/06/05 14:30","price":1298000},{"date":"1397/06/05 14:40","price":1300000},{"date":"1397/06/05 14:45","price":1302000},{"date":"1397/06/05 14:50","price":1304000},{"date":"1397/06/05 14:55","price":1302000},{"date":"1397/06/05 15:00","price":1300000},{"date":"1397/06/05 15:10","price":1306000},{"date":"1397/06/05 15:15","price":1305000},{"date":"1397/06/05 15:20","price":1306000},{"date":"1397/06/05 15:25","price":1308000},{"date":"1397/06/05 15:40","price":1306000},{"date":"1397/06/05 15:45","price":1307000},{"date":"1397/06/05 15:50","price":1309000},{"date":"1397/06/05 15:55","price":1310000},{"date":"1397/06/05 16:00","price":1311000},{"date":"1397/06/05 16:05","price":1312000},{"date":"1397/06/05 16:10","price":1313000},{"date":"1397/06/05 16:15","price":1314000},{"date":"1397/06/05 16:20","price":1316000},{"date":"1397/06/05 16:25","price":1314000},{"date":"1397/06/05 16:30","price":1315000},{"date":"1397/06/05 16:40","price":1317000},{"date":"1397/06/05 16:50","price":1319000},{"date":"1397/06/05 16:55","price":1320000},{"date":"1397/06/05 17:00","price":1321000},{"date":"1397/06/05 17:05","price":1323000},{"date":"1397/06/05 17:15","price":1315000},{"date":"1397/06/05 17:25","price":1313000},{"date":"1397/06/05 17:30","price":1312000},{"date":"1397/06/05 17:40","price":1307000},{"date":"1397/06/05 17:45","price":1311000},{"date":"1397/06/05 17:50","price":1313000},{"date":"1397/06/05 18:00","price":1311000},{"date":"1397/06/05 18:05","price":1309000},{"date":"1397/06/05 18:10","price":1308000},{"date":"1397/06/05 18:15","price":1305000},{"date":"1397/06/05 18:20","price":1306000},{"date":"1397/06/05 18:25","price":1309000},{"date":"1397/06/05 18:30","price":1313000},{"date":"1397/06/05 18:45","price":1312000},{"date":"1397/06/05 18:50","price":1310000},{"date":"1397/06/05 19:05","price":1311000},{"date":"1397/06/05 19:10","price":1314000},{"date":"1397/06/05 19:30","price":1315000},{"date":"1397/06/05 19:55","price":1316000},{"date":"1397/06/05 20:10","price":1317000},{"date":"1397/06/05 20:20","price":1315000},{"date":"1397/06/05 20:25","price":1316000},{"date":"1397/06/05 20:40","price":1317000},{"date":"1397/06/05 20:50","price":1316000},{"date":"1397/06/05 21:00","price":1318000},{"date":"1397/06/05 21:05","price":1316000},{"date":"1397/06/05 21:10","price":1315000}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398