کمترین: 
1024.4
بیشترین: 
1024.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1024.4
زمان: 
6/5 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 5 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 1024.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 09:20","price":1024.4}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399