کمترین: 
3080
بیشترین: 
3080
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3080
زمان: 
6/5 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 5 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 5 شهریور 1397 , 3080 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 09:20","price":3080}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398