کمترین: 
3422.8
بیشترین: 
3422.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3422.8
زمان: 
6/5 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 5 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 5 شهریور 1397 , 3422.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 09:20","price":3422.8}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399