کمترین: 
353.1
بیشترین: 
353.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
353.1
زمان: 
6/5 09:20
قیمت دینار عراق امروز 5 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 353.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 09:20","price":353.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398