کمترین: 
10922.9
بیشترین: 
10922.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10922.9
زمان: 
6/5 09:20
قیمت ریال عمان امروز 5 شهریور 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 5 شهریور 1397 , 10922.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 09:20","price":10922.9}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398