کمترین: 
13856.4
بیشترین: 
13856.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13856.4
زمان: 
6/5 09:20
قیمت دینار کویت امروز 5 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 13856.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 09:20","price":13856.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398