کمترین: 
504
بیشترین: 
504
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
504
زمان: 
6/5 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 5 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 504 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 09:20","price":504}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399