کمترین: 
461
بیشترین: 
461
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
461
زمان: 
6/5 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 5 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 5 شهریور 1397 , 461 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 09:20","price":461}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399