کمترین: 
57.8
بیشترین: 
57.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.8
زمان: 
6/5 09:20
قیمت افغانی امروز 5 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 57.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 09:20","price":57.8}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399