کمترین: 
3227.3
بیشترین: 
3227.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3227.3
زمان: 
6/5 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 5 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 5 شهریور 1397 , 3227.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 09:20","price":3227.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399