کمترین: 
3781.4
بیشترین: 
3781.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3781.4
زمان: 
6/5 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 5 شهریور 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 5 شهریور 1397 , 3781.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 09:20","price":3781.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399