کمترین: 
700.4
بیشترین: 
700.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
700.4
زمان: 
6/5 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 5 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 700.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 09:20","price":700.4}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399