کمترین: 
5401.6
بیشترین: 
5401.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5401.6
زمان: 
6/5 09:20
قیمت پوند امروز 5 شهریور 1397
قیمت پونددر تاریخ 5 شهریور 1397 , 5401.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 09:20","price":5401.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398