کمترین: 
4885.9
بیشترین: 
4885.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4885.9
زمان: 
6/5 09:20
قیمت یورو امروز 5 شهریور 1397
قیمت یورودر تاریخ 5 شهریور 1397 , 4885.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 09:20","price":4885.9}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399