کمترین: 
8.6
بیشترین: 
8.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8.7
زمان: 
6/4 20:50
قیمت دینار عراق امروز 4 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 4 شهریور 1397 , 8.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/04 13:10","price":8.7},{"date":"1397/06/04 14:30","price":8.6},{"date":"1397/06/04 14:50","price":8.7},{"date":"1397/06/04 16:20","price":8.6},{"date":"1397/06/04 16:50","price":8.7},{"date":"1397/06/04 17:20","price":8.6},{"date":"1397/06/04 17:50","price":8.7},{"date":"1397/06/04 20:20","price":8.6},{"date":"1397/06/04 20:50","price":8.7}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399