کمترین: 
1.9753
بیشترین: 
1.9753
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9753
زمان: 
6/4 12:08
قیمت بنزین امروز 4 شهریور 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 4 شهریور 1397 , 1.9753 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/04 12:08","price":1.9753}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398