کمترین: 
76.13
بیشترین: 
76.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76.13
زمان: 
6/4 12:08
قیمت نفت برنت امروز 4 شهریور 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 4 شهریور 1397 , 76.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/04 12:08","price":76.13}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398