پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1271500
بیشترین: 
1282500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1280500
زمان: 
6/4 22:10
قیمت آبشده جهانی امروز 4 شهریور 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 4 شهریور 1397 , 1280500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/04 11:50","price":1272500},{"date":"1397/06/04 11:55","price":1271500},{"date":"1397/06/04 12:00","price":1274500},{"date":"1397/06/04 12:05","price":1273500},{"date":"1397/06/04 12:15","price":1274500},{"date":"1397/06/04 12:20","price":1273500},{"date":"1397/06/04 12:30","price":1275500},{"date":"1397/06/04 12:45","price":1274500},{"date":"1397/06/04 12:50","price":1273500},{"date":"1397/06/04 13:00","price":1274500},{"date":"1397/06/04 13:05","price":1275500},{"date":"1397/06/04 13:10","price":1276500},{"date":"1397/06/04 13:15","price":1277500},{"date":"1397/06/04 13:25","price":1276500},{"date":"1397/06/04 13:30","price":1277500},{"date":"1397/06/04 13:40","price":1275500},{"date":"1397/06/04 13:45","price":1276500},{"date":"1397/06/04 14:10","price":1278500},{"date":"1397/06/04 14:15","price":1279500},{"date":"1397/06/04 14:30","price":1278500},{"date":"1397/06/04 14:40","price":1279500},{"date":"1397/06/04 14:45","price":1280500},{"date":"1397/06/04 14:50","price":1278500},{"date":"1397/06/04 15:00","price":1277500},{"date":"1397/06/04 15:05","price":1276500},{"date":"1397/06/04 15:15","price":1278500},{"date":"1397/06/04 15:20","price":1277500},{"date":"1397/06/04 15:25","price":1278500},{"date":"1397/06/04 15:30","price":1279500},{"date":"1397/06/04 15:35","price":1280500},{"date":"1397/06/04 15:55","price":1279500},{"date":"1397/06/04 16:10","price":1281500},{"date":"1397/06/04 16:15","price":1279500},{"date":"1397/06/04 16:40","price":1278500},{"date":"1397/06/04 16:50","price":1279500},{"date":"1397/06/04 17:05","price":1278500},{"date":"1397/06/04 17:50","price":1277500},{"date":"1397/06/04 17:55","price":1278500},{"date":"1397/06/04 18:10","price":1279500},{"date":"1397/06/04 18:15","price":1281500},{"date":"1397/06/04 18:40","price":1280500},{"date":"1397/06/04 19:05","price":1281500},{"date":"1397/06/04 19:30","price":1282500},{"date":"1397/06/04 19:55","price":1281500},{"date":"1397/06/04 20:15","price":1280500},{"date":"1397/06/04 20:40","price":1281500},{"date":"1397/06/04 20:50","price":1280500},{"date":"1397/06/04 21:15","price":1281500},{"date":"1397/06/04 21:20","price":1282500},{"date":"1397/06/04 22:10","price":1280500}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398