پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
391240
بیشترین: 
394700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
394470
زمان: 
6/4 22:10
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 4 شهریور 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 4 شهریور 1397 , 394470 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/04 11:50","price":391390},{"date":"1397/06/04 11:55","price":391240},{"date":"1397/06/04 12:00","price":392160},{"date":"1397/06/04 12:05","price":391700},{"date":"1397/06/04 12:15","price":392010},{"date":"1397/06/04 12:20","price":391780},{"date":"1397/06/04 12:30","price":392310},{"date":"1397/06/04 12:45","price":392160},{"date":"1397/06/04 12:50","price":391700},{"date":"1397/06/04 13:00","price":392010},{"date":"1397/06/04 13:05","price":392470},{"date":"1397/06/04 13:10","price":392620},{"date":"1397/06/04 13:15","price":392930},{"date":"1397/06/04 13:20","price":393080},{"date":"1397/06/04 13:25","price":392780},{"date":"1397/06/04 13:30","price":392930},{"date":"1397/06/04 13:40","price":392470},{"date":"1397/06/04 13:45","price":392620},{"date":"1397/06/04 14:00","price":392780},{"date":"1397/06/04 14:10","price":393390},{"date":"1397/06/04 14:15","price":393700},{"date":"1397/06/04 14:30","price":393240},{"date":"1397/06/04 14:40","price":393550},{"date":"1397/06/04 14:45","price":393850},{"date":"1397/06/04 14:50","price":393390},{"date":"1397/06/04 15:00","price":393080},{"date":"1397/06/04 15:05","price":392620},{"date":"1397/06/04 15:10","price":392780},{"date":"1397/06/04 15:15","price":393240},{"date":"1397/06/04 15:20","price":393160},{"date":"1397/06/04 15:25","price":393390},{"date":"1397/06/04 15:30","price":393700},{"date":"1397/06/04 15:35","price":394010},{"date":"1397/06/04 15:55","price":393700},{"date":"1397/06/04 16:10","price":394160},{"date":"1397/06/04 16:15","price":393700},{"date":"1397/06/04 16:30","price":393550},{"date":"1397/06/04 16:40","price":393390},{"date":"1397/06/04 16:50","price":393700},{"date":"1397/06/04 17:05","price":393390},{"date":"1397/06/04 17:30","price":393240},{"date":"1397/06/04 17:50","price":392930},{"date":"1397/06/04 17:55","price":393240},{"date":"1397/06/04 18:10","price":393700},{"date":"1397/06/04 18:15","price":394160},{"date":"1397/06/04 18:30","price":394320},{"date":"1397/06/04 18:40","price":394010},{"date":"1397/06/04 19:05","price":394320},{"date":"1397/06/04 19:30","price":394620},{"date":"1397/06/04 19:55","price":394320},{"date":"1397/06/04 20:15","price":394010},{"date":"1397/06/04 20:20","price":393850},{"date":"1397/06/04 20:25","price":393930},{"date":"1397/06/04 20:30","price":394010},{"date":"1397/06/04 20:40","price":394160},{"date":"1397/06/04 20:50","price":394010},{"date":"1397/06/04 21:15","price":394320},{"date":"1397/06/04 21:20","price":394620},{"date":"1397/06/04 21:25","price":394700},{"date":"1397/06/04 21:30","price":394620},{"date":"1397/06/04 22:10","price":394470}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398