پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
293430
بیشترین: 
296030
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
295860
زمان: 
6/4 22:10
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 4 شهریور 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 4 شهریور 1397 , 295860 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/04 11:50","price":293550},{"date":"1397/06/04 11:55","price":293430},{"date":"1397/06/04 12:00","price":294120},{"date":"1397/06/04 12:05","price":293780},{"date":"1397/06/04 12:15","price":294010},{"date":"1397/06/04 12:20","price":293830},{"date":"1397/06/04 12:30","price":294240},{"date":"1397/06/04 12:45","price":294120},{"date":"1397/06/04 12:50","price":293780},{"date":"1397/06/04 13:00","price":294010},{"date":"1397/06/04 13:05","price":294350},{"date":"1397/06/04 13:10","price":294470},{"date":"1397/06/04 13:15","price":294700},{"date":"1397/06/04 13:20","price":294820},{"date":"1397/06/04 13:25","price":294590},{"date":"1397/06/04 13:30","price":294700},{"date":"1397/06/04 13:40","price":294350},{"date":"1397/06/04 13:45","price":294470},{"date":"1397/06/04 14:00","price":294590},{"date":"1397/06/04 14:10","price":295050},{"date":"1397/06/04 14:15","price":295280},{"date":"1397/06/04 14:30","price":294930},{"date":"1397/06/04 14:40","price":295160},{"date":"1397/06/04 14:45","price":295390},{"date":"1397/06/04 14:50","price":295050},{"date":"1397/06/04 15:00","price":294820},{"date":"1397/06/04 15:05","price":294470},{"date":"1397/06/04 15:10","price":294590},{"date":"1397/06/04 15:15","price":294930},{"date":"1397/06/04 15:20","price":294870},{"date":"1397/06/04 15:25","price":295050},{"date":"1397/06/04 15:30","price":295280},{"date":"1397/06/04 15:35","price":295510},{"date":"1397/06/04 15:55","price":295280},{"date":"1397/06/04 16:10","price":295620},{"date":"1397/06/04 16:15","price":295280},{"date":"1397/06/04 16:30","price":295160},{"date":"1397/06/04 16:40","price":295050},{"date":"1397/06/04 16:50","price":295280},{"date":"1397/06/04 17:05","price":295050},{"date":"1397/06/04 17:30","price":294930},{"date":"1397/06/04 17:50","price":294700},{"date":"1397/06/04 17:55","price":294930},{"date":"1397/06/04 18:10","price":295280},{"date":"1397/06/04 18:15","price":295620},{"date":"1397/06/04 18:30","price":295740},{"date":"1397/06/04 18:40","price":295510},{"date":"1397/06/04 19:05","price":295740},{"date":"1397/06/04 19:30","price":295970},{"date":"1397/06/04 19:55","price":295740},{"date":"1397/06/04 20:15","price":295510},{"date":"1397/06/04 20:20","price":295390},{"date":"1397/06/04 20:25","price":295450},{"date":"1397/06/04 20:30","price":295510},{"date":"1397/06/04 20:40","price":295620},{"date":"1397/06/04 20:50","price":295510},{"date":"1397/06/04 21:15","price":295740},{"date":"1397/06/04 21:20","price":295970},{"date":"1397/06/04 21:25","price":296030},{"date":"1397/06/04 21:30","price":295970},{"date":"1397/06/04 22:10","price":295860}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398