کمترین: 
320
بیشترین: 
326
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
323
زمان: 
6/4 20:30
قیمت بات تایلند امروز 4 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 4 شهریور 1397 , 323 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/04 11:30","price":322},{"date":"1397/06/04 11:50","price":321},{"date":"1397/06/04 12:00","price":320},{"date":"1397/06/04 12:10","price":321},{"date":"1397/06/04 12:20","price":322},{"date":"1397/06/04 13:10","price":323},{"date":"1397/06/04 14:30","price":322},{"date":"1397/06/04 14:50","price":323},{"date":"1397/06/04 15:00","price":325},{"date":"1397/06/04 15:20","price":326},{"date":"1397/06/04 15:30","price":325},{"date":"1397/06/04 15:40","price":323},{"date":"1397/06/04 16:20","price":322},{"date":"1397/06/04 16:50","price":323},{"date":"1397/06/04 17:20","price":322},{"date":"1397/06/04 17:50","price":323},{"date":"1397/06/04 18:50","price":324},{"date":"1397/06/04 20:20","price":322},{"date":"1397/06/04 20:30","price":323}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398