کمترین: 
149
بیشترین: 
152
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
151
زمان: 
6/4 20:50
قیمت روپیه هند امروز 4 شهریور 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 4 شهریور 1397 , 151 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/04 11:30","price":150},{"date":"1397/06/04 11:50","price":149},{"date":"1397/06/04 12:10","price":150},{"date":"1397/06/04 13:20","price":151},{"date":"1397/06/04 13:30","price":150},{"date":"1397/06/04 14:50","price":151},{"date":"1397/06/04 15:20","price":152},{"date":"1397/06/04 15:40","price":151},{"date":"1397/06/04 16:20","price":150},{"date":"1397/06/04 17:00","price":151},{"date":"1397/06/04 17:20","price":150},{"date":"1397/06/04 18:00","price":151},{"date":"1397/06/04 18:10","price":150},{"date":"1397/06/04 18:50","price":151},{"date":"1397/06/04 20:20","price":150},{"date":"1397/06/04 20:50","price":151}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398