پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
27515
بیشترین: 
27984
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
27755
زمان: 
6/4 20:50
قیمت دینار بحرین امروز 4 شهریور 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 4 شهریور 1397 , 27755 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/04 11:30","price":27647},{"date":"1397/06/04 11:50","price":27552},{"date":"1397/06/04 12:00","price":27515},{"date":"1397/06/04 12:10","price":27589},{"date":"1397/06/04 12:20","price":27623},{"date":"1397/06/04 12:30","price":27660},{"date":"1397/06/04 12:50","price":27697},{"date":"1397/06/04 13:00","price":27623},{"date":"1397/06/04 13:10","price":27731},{"date":"1397/06/04 13:20","price":27768},{"date":"1397/06/04 13:30","price":27731},{"date":"1397/06/04 14:30","price":27697},{"date":"1397/06/04 14:50","price":27768},{"date":"1397/06/04 15:00","price":27913},{"date":"1397/06/04 15:20","price":27984},{"date":"1397/06/04 15:30","price":27950},{"date":"1397/06/04 15:40","price":27744},{"date":"1397/06/04 16:00","price":27779},{"date":"1397/06/04 16:10","price":27744},{"date":"1397/06/04 16:20","price":27671},{"date":"1397/06/04 16:50","price":27721},{"date":"1397/06/04 17:00","price":27755},{"date":"1397/06/04 17:20","price":27684},{"date":"1397/06/04 17:50","price":27721},{"date":"1397/06/04 18:00","price":27755},{"date":"1397/06/04 18:10","price":27721},{"date":"1397/06/04 18:50","price":27792},{"date":"1397/06/04 19:00","price":27829},{"date":"1397/06/04 19:20","price":27792},{"date":"1397/06/04 20:20","price":27684},{"date":"1397/06/04 20:50","price":27755}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398