کمترین: 
7658
بیشترین: 
7788
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7724
زمان: 
6/4 20:50
قیمت دلار استرالیا امروز 4 شهریور 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 4 شهریور 1397 , 7724 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/04 11:30","price":7694},{"date":"1397/06/04 11:50","price":7668},{"date":"1397/06/04 12:00","price":7658},{"date":"1397/06/04 12:10","price":7678},{"date":"1397/06/04 12:20","price":7688},{"date":"1397/06/04 12:30","price":7698},{"date":"1397/06/04 12:50","price":7708},{"date":"1397/06/04 13:00","price":7688},{"date":"1397/06/04 13:10","price":7718},{"date":"1397/06/04 13:20","price":7728},{"date":"1397/06/04 13:30","price":7718},{"date":"1397/06/04 14:30","price":7708},{"date":"1397/06/04 14:50","price":7728},{"date":"1397/06/04 15:00","price":7768},{"date":"1397/06/04 15:20","price":7788},{"date":"1397/06/04 15:30","price":7779},{"date":"1397/06/04 15:40","price":7721},{"date":"1397/06/04 16:00","price":7731},{"date":"1397/06/04 16:10","price":7721},{"date":"1397/06/04 16:20","price":7701},{"date":"1397/06/04 16:50","price":7715},{"date":"1397/06/04 17:00","price":7724},{"date":"1397/06/04 17:20","price":7705},{"date":"1397/06/04 17:50","price":7715},{"date":"1397/06/04 18:00","price":7724},{"date":"1397/06/04 18:10","price":7715},{"date":"1397/06/04 18:50","price":7735},{"date":"1397/06/04 19:00","price":7745},{"date":"1397/06/04 19:20","price":7735},{"date":"1397/06/04 20:20","price":7705},{"date":"1397/06/04 20:50","price":7724}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398