کمترین: 
1535
بیشترین: 
1561
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1548
زمان: 
6/4 20:50
قیمت یوان چین امروز 4 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 4 شهریور 1397 , 1548 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/04 11:30","price":1542},{"date":"1397/06/04 11:50","price":1537},{"date":"1397/06/04 12:00","price":1535},{"date":"1397/06/04 12:10","price":1539},{"date":"1397/06/04 12:20","price":1541},{"date":"1397/06/04 12:30","price":1543},{"date":"1397/06/04 12:50","price":1545},{"date":"1397/06/04 13:00","price":1541},{"date":"1397/06/04 13:10","price":1547},{"date":"1397/06/04 13:20","price":1549},{"date":"1397/06/04 13:30","price":1547},{"date":"1397/06/04 14:30","price":1545},{"date":"1397/06/04 14:50","price":1549},{"date":"1397/06/04 15:00","price":1557},{"date":"1397/06/04 15:20","price":1561},{"date":"1397/06/04 15:30","price":1559},{"date":"1397/06/04 15:40","price":1548},{"date":"1397/06/04 16:00","price":1550},{"date":"1397/06/04 16:10","price":1548},{"date":"1397/06/04 16:20","price":1544},{"date":"1397/06/04 16:50","price":1546},{"date":"1397/06/04 17:00","price":1548},{"date":"1397/06/04 17:20","price":1544},{"date":"1397/06/04 17:50","price":1546},{"date":"1397/06/04 18:00","price":1548},{"date":"1397/06/04 18:10","price":1546},{"date":"1397/06/04 18:50","price":1550},{"date":"1397/06/04 19:00","price":1552},{"date":"1397/06/04 19:20","price":1550},{"date":"1397/06/04 20:20","price":1544},{"date":"1397/06/04 20:50","price":1548}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398