پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
12148
بیشترین: 
12355
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12254
زمان: 
6/4 20:50
قیمت یورو امروز 4 شهریور 1397
قیمت یورودر تاریخ 4 شهریور 1397 , 12254 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/04 11:30","price":12206},{"date":"1397/06/04 11:50","price":12164},{"date":"1397/06/04 12:00","price":12148},{"date":"1397/06/04 12:10","price":12180},{"date":"1397/06/04 12:20","price":12196},{"date":"1397/06/04 12:30","price":12212},{"date":"1397/06/04 12:50","price":12228},{"date":"1397/06/04 13:00","price":12196},{"date":"1397/06/04 13:10","price":12243},{"date":"1397/06/04 13:20","price":12259},{"date":"1397/06/04 13:30","price":12243},{"date":"1397/06/04 14:30","price":12228},{"date":"1397/06/04 14:50","price":12259},{"date":"1397/06/04 15:00","price":12323},{"date":"1397/06/04 15:20","price":12355},{"date":"1397/06/04 15:30","price":12340},{"date":"1397/06/04 15:40","price":12249},{"date":"1397/06/04 16:00","price":12264},{"date":"1397/06/04 16:10","price":12249},{"date":"1397/06/04 16:20","price":12216},{"date":"1397/06/04 16:50","price":12239},{"date":"1397/06/04 17:00","price":12254},{"date":"1397/06/04 17:20","price":12222},{"date":"1397/06/04 17:50","price":12239},{"date":"1397/06/04 18:00","price":12254},{"date":"1397/06/04 18:10","price":12239},{"date":"1397/06/04 18:50","price":12270},{"date":"1397/06/04 19:00","price":12286},{"date":"1397/06/04 19:20","price":12270},{"date":"1397/06/04 20:20","price":12222},{"date":"1397/06/04 20:50","price":12254}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398